Co to jest BDO ?

BDO czyli Baza Danych Odpadowych jest to system informatyczny zajmujący się ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością odpadów z różnych gałęzi gospodarki.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów jest prowadzona przez konto w Systemie BDO. Dokumentacja elektroniczna zastępuje karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Co możemy dla ciebie zrobić ?

Minimalizujemy Twoje koszty

Wspieramy w obsłudze BDO

Pomagamy w utylizacji odpadów

Przejmujemy odpowiedzialność

Solidnie i zgodnie z prawem

Podpowiadamy rozwiązania

Rozwiązujemy nietypowe problemy

Oszczędzamy Twój czas

BDO - Twoje obowiązki jako przedsiębiorcy ?

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Czego unikniesz współpracując z nami ?

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku: nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO, nie złoży wniosku o zmianę wpisu, nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru, złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne, w tym, w przypadku awarii Systemu BDO, nie wprowadzi danych z papierowych dokumentów ewidencji odpadów do tego Systemu, w wyznaczonym terminie. Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za: prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 roku karze grzywny lub aresztu będzie też podlega każdy, kto nie przechowuje przez określony czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Oferta / cennik

ZakresSzczegółyRozliczenieCena netto
Przygotowanie wpisu do BDOOkreślenie zakresu wymaganego wpisu do BDO, złożenie wniosku, uzyskanie nadania numeru BDO podmiotuUsługa jednorazowaod 200 zł
Przygotowanie sprawozdania w systemie BDO: sprawozdanie odpady; sprawozdanie opłata produktowa; inneObejmuje wybrane sprawozdanie za mijający rok; w przypadku konieczności wykonania większej ilości sprawozdań w celu uzupełnienia sprawozdań za poprzednie lata – cena będzie ustalana indywidualnieUsługa jednorazowaod 200 zł
Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDOObejmuje: wystawianie kart przekazania odpadów, prowadzenie kart ewidencji odpadów, zestawienia, bilansW przypadku niestandardowych ilości dokumentów KPO możliwe rozliczenie ryczałtem. Usługa w cyklu jedno miesięcznymod 200 zł / 10 KPO
Prowadzenie dokumentacji w systemie BDO – StandardRoczne podsumowanie kart ewidencji i przekazania odpadów BDO do 10 KPO/Miesiąc
Zarządzanie kontem w systemie BDO – analizowanie na bieżąco kart przekazania odpadów i uzupełnianie miesięczne kart do BDO
Aktualizacja wniosków
Konsultacje w sprawie bazy danych
Wymagana umowa roczna wraz z upoważnieniem do prowadzenia dokumentacji w systemie BDOod 200 zł / do uzgodnienia
Prowadzenie dokumentacji w systemie BDO – Standard PLUSRoczne podsumowanie kart ewidencji i przekazania odpadów BDO od 10 KPO/Miesiąc
Zarządzanie kontem w systemie BDO – analizowanie na bieżąco kar przekazania odpadów i uzupełnanie miesięczne kart do BDO
Aktualizacja wniosków
Konsultacje w sprawie bazy danych
Dyspozycyjność 24/7 – konsultacje telefoniczne
Pomoc w nietypowych problemach, Help Desk
Wymagana umowa roczna wraz z upoważnieniem do prowadzenia dokumentacji w systemie BDOod 300 zł / do uzgodnienia
Analizy miejsc magazynowania odpadówAnaliza wymagań prawnych dla miejsc magazynowania odpadów innych niż komunalne da odpowiedź czy miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w zakładzie spełniają wymagania określone w ww. rozporządzeniu;
Co pozwoli uniknąć ewentualnych kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami
Usługa jednorazowa z możliwością cyklicznej współpracy w ramach kontroli i audytów,
Uwaga : Obowiązek prawidłowego magazynowania odpadów jest przypisany bezpośrednio przedsiębiorcy
do ustalenia

Powyższy cennik ma charakter tylko informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Potrzebujesz indywidualną wycenę lub więcej informacji ?

Każdą wycenę dostosowujemy do potrzeb naszych klientów na podstawie naszego cennika. Jesteśmy jednak elastyczni dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zadzwoń do nas

+48 785 868 688

lub

image
https://sztama.com.pl/wp-content/themes/hazel/
https://sztama.com.pl/
#ed5021
style1
default
Loading posts...
/home/scribne/domains/sztama.com.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
pl